I./ GIAI ĐOẠN I

* Từ năm 1972 đến 30/04/1975

- Năm 1972 xây dựng 02 dãy phòng học hình chữ L nằm cạnh quốc lộ 91, cách cầu Bình Hòa hướng Long Xuyên khoảng 200m.

- Ngày 15/03/1972 Trường Trung học đầu tiên của xã Bình Hòa được chính thức thành lập mang tên "Trường Trung học tỉnh Hạt Quản Cơ Thành".

- Trường hình thành có 05 phòng học do Hội PHHS vận động nhân dân đóng góp cùng với sự hiến đất của ông bà Cao Văn Mừng để xây dựng trường.

- Do yêu cầu phát triển của giáo dục địa phương, để đáp ứng nguồn học sinh ngày một tăng, lúc bấy giờ Hội lại tiếp tục vận động xây thêm 03 phòng học do ông Nguyễn Tấn Đời tài trợ (Lúc bấy giờ là giám đốc ngân hàng Tín Nghĩa).

II./ Giai đoạn II:

* Từ 30/04/1975 đến nay:

- Sau ngày 30/04/1975 miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước, trường không còn mang tên Quản Cơ Thành nửa mà lấy tên theo đơn vị địa giới hành chính:

+ Trường phổ thông cấp II Bình Hòa (1975-1979).

+ Trường phổ thông cơ sở "A" Bình Hòa (1979-1981).

+  Trường phổ thông cơ sở "A2" Bình Hòa (1981-1986).

+ Trường phổ thông cấp II Bình Hòa (1986-1989).

- Năm 1989 do yêu cầu của nhân dân và chính quyền địa phương, ngành giáo dục An Giang và chính quyền cấp trên đã đồng ý đổi tên lại cho trường là Trường phổ thông cấp II Quản Cơ Thành. 

- Đến năm 1996 để phân biệt cấp học, trường được mang tên là trường THCS Quản Cơ Thành.

- Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm" để có thêm đất xây dựng trường học nên số diện tích đất được mua thêm gần 4000m2 với số tiền tương đương 40.000.000 đồng (Bốn chục triệu đồng) trong đó số tiền 10.000.000 đồng do ông Nguyễn Tấn Dược - Phủ thờ Họ nguyễn hỗ trợ cho việc mua đất trên.

- Trong giai đoạn này cùng với sự quan tâm tích cực của Tỉnh, Huyện, chính quyền địa phương và đặc biệt là ngành giáo dục An Giang - Phòng giáo dục Châu Thành đã xây cất thêm 11 phòng (kiên cố và bán kiên cố) cho trường để đáp ứng yêu cầu giáo dục địa phương.

- Đến năm 1997, Tỉnh đầu tư xây dựng 09 phòng học kiên cố và đến năm 2003 đã xây dựng xong 12 phòng học kiên cố trong kế hoạch thực hiện trường chuẩn quốc gia của Huyện Châu Thành.

- Năm 2004 trường vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.

- Hiện tại trường có tổng cộng 88 cán bộ giáo viên, nhân viên, có 1 chi bộ đảng, có 12 tổ chuyên môn hoạt động, trường còn có danh dự 02 giáo viên phong tặng nhà giáo ưu Tú.

- Hướng tới trường phấn đấu trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2018 và đạt huân chương lao động Nhì ở những năm tiếp theo.